PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Phần mềm quản lý doanh nghiệp thương mại là giải pháp toàn diện và hiệu quả nhất dành cho các chủ doanh nghiệp trong việc quản lý đồng bộ, thống nhất cả doanh nghiệp với rất nhiều tính năng đa dạng, độc đáo, hữu ích

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VIETPOS.COM

Phần mềm quản lý doanh nghiệp thương mại Việt POS là giải pháp toàn diện và hiệu quả nhất dành cho các chủ doanh nghiệp trong việc quản lý đồng bộ, thống nhất cả doanh nghiệp với rất nhiều tính năng đa dạng, độc đáo, hữu ích. Giúp tối ưu hóa quá trình quản lý, giảm nguồn nhân lực đến đáng kể

Quản lý tổng thể các phòng ban

Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý thông tin nhà cung cấp

Quản lý kho hàng

Quản lý bán hàng

Quản lý chi tiết nhân viên

Quản lý công nợ

TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VỚI PHIÊN BẢN DÙNG THỬ

tin mới