Việt POS Cloud update tính năng phân bổ chi phí theo đơn hàng, ngày tháng. Chức năng này giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát chi phí lãi – lỗ thực tế trong mỗi đơn hàng. Và báo cáo chi phí cố định mỗi tháng phải bỏ ra là bao nhiêu.

Tính năng phân bổ chi phí theo đơn hàng

Phân bổ chi phí theo đơn hàng giúp doanh nghiệp quản lý chi phí thực tế, xác định được lãi lỗ thực tế cho từng đơn hàng.

Cách sử dụng tính năng phân bổ chi phí theo đơn hàng

  • Sau khi tạo một đơn hàng đã thanh toán (như hình)

Làm phiếu chi phân bổ cho đơn hàng: Quỹ => Tạo phiếu chi

Thêm mới phiếu chi: bấm Thêm

Phần mềm sẽ hiển thị bảng thêm mới phiếu chi, điền đầy đủ thông tin nội dung phiếu chi

Bấm vào tab Phân bổ theo đơn => Chọn hóa đơn cần phân bổ => điền số tiền cần chi cho đơn hàng => Lưu

Để xem chi phí phân bổ theo đơn: vào Báo cáo => Báo cáo quản trị => Chi tiết lãi lỗ theo đơn => bấm Hiển thị

Báo cáo sẻ ra như thế này

Phân bổ chi phí theo ngày tháng

Phân bổ chi phí theo ngày tháng sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi vấn đề thu chi từng tháng đối với những trường hợp phát sinh chi phí 1 lần.

Cách sử dụng tính năng phân bổ chi phí theo ngày tháng

  • Tạo một phiếu chi đầy đủ thông tin
  • Vào tab PHÂN BỔ CHI PHÍ để phân bổ số tiền theo tháng

Như vậy hàng tháng chi phí sẻ phân bổ trải đều theo tháng đối với những trường hợp phát sinh chi phí chi 1 lần, nhưng cần phân bổ theo từng tháng để biết được vấn đề thu chi cho từng tháng được trải dàn đều

Phù hợp với các mô hình

Bạn đang kinh doanh F&B, Retail hay chuỗi, nhà phân phối… Và quan tâm đến phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết!