Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud update tính năng quản lý dự án – công việc. Hỗ trợ giao việc, phê duyệt, theo dõi tiến độ, điều phối công việc… Phù hợp với các mô hình kinh doanh doanh nghiệp như: nhà phân phối, nhà cung cấp, doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại…

Cách sử dụng tính năng quản lý dự án – công việc

  • Chọn Menu KHÁC > Danh sách dự án
  •  Chọn Thêm : để thêm các dự án mới
  •  Điền thông tin và Lưu thoát
  • Quản lý công việc: Vào Khác > chọn Quản lý công việc
  • Chọn Thêm : để thêm mới công việc
  • Điền thông tin công việc : Tiêu đề, dự án , Ngày giao , hạn chót ,Người thực hiện, theo dõi, kiểm tra
  • Chọn Bắt đầu : khi bắt đầu công việc
  • Chọn Hoàn thành : khi xong công việc
  • Lưu và thoát sau mỗi thao tác
  •  Trong Quản lý danh mục công việc

+ Thêm : thêm mới

+ Sửa : Sửa phiếu công việc

+Xóa : Xóa phiếu công việc

Phù hợp với các mô hình

Nếu doanh nghiệp của bạn đang thay đổi cách quản lý và vận hành doanh nghiệp, liên hệ ngay cho Việt POS Cloud để nhận được giải pháp tốt nhất