Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud update tính năng xác nhận chuyển kho – nhập kho – xuất kho. Phần mềm phần mềm quản lý Việt POS Cloud có thể sử dụng trên điện thoại, khi chuyển kho – nhập kho – xuất kho, thông tin xác nhận sẽ được gửi thông báo về điện thoại.

Hầu hết các doanh nghiệp, cửa hàng đều cần kiểm soát kho hàng một cách khoa học, tránh xãy ra những vấn đề về thất thoát hàng hóa. Chính vì thế, cần phải có quy trình quản lý kho hàng rõ ràng, cụ thể để có thể theo dõi, kiểm tra hoạt động kho hàng một cách đơn giản, tiết kiệm thời gian và ngân sách cho doanh nghiệp. Việt POS Cloud là giải pháp tối ưu cho việc kiểm soát kho hàng.

Tính năng xác nhận chuyển kho – nhập kho – xuất kho

1/ Nhập kho

 • Chọn menu Kho hàng > Chọn “Nhập kho
 • Chọn Thêm : Để tạo phiếu nhập kho mới

*Có thể Dùng máy quét mã vạch hoặc tìm theo tên hàng

 • Tìm theo mã hàng hoặc tên hàng, thêm số lượng, đơn giá => Thêm
 • Chọn “Lưu thoát” hoặc “Lưu in” để kết thúc Phiếu nhập kho
 • Trên giao diện điện thoại của nhân viên được phân quyền xác nhận Nhập kho => bấm nhập kho
 • Bấm duyệt, hàng hóa sẽ vào tồn kho

2/ Xuất kho

 • Chọn menu Kho hàng > Chọn “Xuất khác
 • Chọn “Thêm” Để thêm mới phiếu xuất kho
 • Tương tự như nhập kho :  Chọn mặt hàng số lượng cần xuất
 • Chọn “Lưu thoát” hoặc “Lưu in” để hoàn thành phiếu xuất kho
 • Trên giao diện điện thoại nhân viên, chọn Xuất kho
 • Ghi số lượng thực tếDuyệt

3/ Chuyển kho

 • Chọn Menu “Kho hàng “ => Chọn” Chuyển kho
 • Chọn “Thêm” : để Thêm mới phiếu chuyển kho
 • Điền đầy đủ thông tin trên phiếu chuyển kho, bấm lưu thoát hoặc lưu in để kết thúc phiếu chuyển kho

*Kho xuất : Kho chuyển , sau khi xác nhận sẽ trừ số lượng tại kho

*Kho nhập: Kho nhận, sau khi xác nhận sẽ cộng số lượng vào kho

 • Trên giao diện điện thoại nhân viên => chọn Chuyển kho
 • Đánh số lượng khi kiểm tra và Duyệt Để kết thúc phiếu chuyển kho

Một số mô hình áp dụng 

Bạn đang kinh doanh quán các mô hình F&B, Retail, chuỗi, doanh nghiệp… Và quan tâm đến phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết!