Phần mềm quản lý doanh nghiệp Việt POS Cloud

Quản lý doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp…

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Việt POS Cloud

Quản lý doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp…

Tính năng chính của phần mềm quản lý doanh nghiệp Việt POS Cloud

Tính năng chính của phần mềm quản lý doanh nghiệp Việt POS Cloud

– Quản lý chặt chẽ quy trình bán hàng
– Thiết lập giá, chiết khấu & khuyến mãi theo yêu cầu.
– Quản lý các quan hệ khách hàng (CRM)
– Quản lý chuỗi cửa hàng, siêu thị, nhà sách,…
– Thiết lập chính sách thưởng bán hàng
– Thực hiện và quản lý hợp đồng của doanh nghiệp

– Quản lý quy trình mua hàng từ lập đơn hàng đến trả hàng
– Quản lý tồn kho: hàng hóa, thành phẩm,…
– Tập hợp chi phí và tính giá thành
– Dự toán các chi phí giá thành trước sản xuất
– Quản lý các yêu cầu mua hàng
– Ghi nhận kết quả sản xuất và quản lý kho hàng

– Quản lý hiệu quả quy trình sản xuất
– Thiết lập các định mức vật tư, máy móc, nhân công
– Thẩm định chất lượng các nguồn lực: nhân sự, thiết bị
– Cung cấp công cụ kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ
– Thiết lập và theo dõi lịch làm việc
– Quản lý hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị

– Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến tiền trong doanh nghiệp
– Quản lý chi tiết hệ thống tài sản
– Quản lý các loại công nợ và ngân sách hoạt động
– Quản lý các khoản vay, chi phí trả trước, tiền gửi,….
– Lập các báo cáo Thuế, báo cáo tài chính, …

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Việt POS Cloud

– Quản lý nhân sự. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chấm công, tính phép và tính lương
– Quản lý nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định
– Thực hiện tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, thiết lập chính sách, chế độ, báo cáo,…
– Công cụ quản lý chung

– Quy trình nghiệp vụ
– Thông tin dùng chung
– Nhập xuất dữ liệu
– Sao lưu dữ liệu tự động
– Cảnh báo nhắc nhở khi có phát sinh

– Quản lý các dự án
– Quản lý thống nhất quy trình kinh doanh
– Thiết lập giá thành, chính sách cho dự án
– Quản lý các nguồn lực như: nhân sự, trang thiết bị

Gồm các phân hệ cung cấp các thông tin tổng hợp như:
– Báo cáo quản trị BI (Business Intelligence)
– Báo cáo hợp nhất
– Quản lý dòng tiền

Phần mềm Việt POS Cloud tương thích với tất cả các loại thiết bị hiện nay

Hàng ngàn chủ doanh nghiệp tin dùng

phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud bởi:

Hàng ngàn chủ doanh nghiệp tin dùng phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud bởi: