PHẦN MỀM QUẢN LÝ

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất có khả năng thực hiện hầu hết các phần công việc từ: Kinh doanh, mua hàng, bán hàng, quản lý kho, sản xuất, nhân sự – tiền lương, tài chính – kế toán… 

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIETPOS.COM

Phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất là một giải pháp quản trị tổng thể, hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong công tác quản lý mọi nguồn lực doanh nghiệp từ nhân lực – tài lực – vật lực; đồng thời trợ giúp các bộ phận khác thao tác nghiệp vụ, chia sẻ thông tin hiệu quả thông qua quy trình công việc đã được quy chuẩn khi thiết kế phần mềm.

QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

Tạo lập và quản lý hóa đơn của vật liệu để quản lý nhu cầu sản xuất , mua hàng và thúc đẩy quy trình làm việc. Cung cấp số dư hàng tồn kho từ nhà kho để người dùng có thể xác minh hàng tồn kho của nhiều nhà kho và nhà máy trong thời gian thực

QUẢN LÝ DÂY CHUYỀN

Quản lý quy trình sản xuất, gia công và cơ sở sản xuất ngoài nước

LIÊN KẾT DỮ LIỆU

Doanh nghiệp có thể quản lý nhiều bộ phận khác nhau trong sản xuất từ mua hàng, kho, sản xuất, bán hàng, kế toán, dữ liệu sẽ được liên kết tự động với nhau

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Quản lý chất lượng sản xuất bằng việc lấy mẫu và thử nghiệm hàng loạt. Doanh nghiệp có thể quản lý lịch sử hàng lỗi, quản lý công đoạn lỗi, phân loại được kiểu lỗi và quản lý được các sản phẩm với những thông tin về chi phí được cập nhật

QUẢN LÝ LỢI NHUẬN

Các doanh nghiệp có thể theo dõi được chi phí sản xuất, đơn giá và lợi nhuận biên

QUẢN LÝ NHÀ MÁY

Quản lý hoạt động của các nhà máy vận hành trên khắp thế giới

QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN

Thiết lập cài đặt phân quyền chi tiết theo từng vị trí, người phụ trách sản xuất có thể đăng nhập và quản lý tất cả các thông tin theo phạm vi quyền hạn được cho phép

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA/NGUYÊN VẬT LIỆU

Quản lý hàng tồn kho bằng cách theo dõi số lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn ban đầu với số lượng tiêu thụ thực tế dựa trên số lượng trong định mức nguyên vật liệu.

TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VỚI PHIÊN BẢN DÙNG THỬ

tin mới