Author Archives: manamin

Update tính năng check tồn kho trên app bằng camera và PDA

Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud update tính năng check tồn kho [...]

Tính năng thông báo tin tức nội bộ qua app

Việt POS Cloud update tính năng thông báo tin tức nội bộ qua app dành [...]

Update tính năng thu công nợ nhiều khách hàng

Việt POS Cloud update thêm tính năng mới: thu hồi công nợ nhiều khách hàng. [...]

Update tính năng duyệt thu chi – đối soát ngân hàng

Phần mềm quản lý Việt POS Cloud update tính năng duyệt thu chi – cân [...]

Update tính năng quản lý mặt hàng cho thuê

Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud update tính năng quản lý mặt [...]

Việt POS Đồng Nai tuyển dụng nhân viên Kế Toán Bán Hàng

Tuyển dụng nhân viên kế toán bán hàng cho văn phòng Việt POS Đồng Nai, [...]

Việt POS Đồng Nai tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

Tuyển dụng gấp nhân viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Thiết Bị và Triển Khai Phần [...]

Update tính năng in phiếu xuất khi vận hành kho

Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud Update tính năng in phiếu xuất [...]

Update tính năng điều phối giao hàng

Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud update tính năng điều phối giao [...]

Cảnh báo công nợ quá hạn, ngày sinh nhật với hệ thống phần mềm Việt POS

Ngoài những chắc năng bán hàng, quản lý, tính tiền… phần mềm Việt POS còn [...]