Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud update tính năng quản lý mặt hàng cho thuê. Hỗ trợ quản lý hàng hóa,bán hàng hiệu quả đối với những mặt hàng cho thuê. Quản lý lịch thuê, lịch trả, báo cáo doanh thu…

Cách sử dụng tính năng quản lý dịch vụ cho thuê – Việt POS Cloud

1/ Tạo danh mục mặt hàng thuê:

  •  Chọn Bán hàng > danh mục mặt hàng > Thêm
  • Điền đầy đủ thông tin mặt hàng : Mã hàng , Tên mặt hàng , Giá bán , Đơn vị tính
  • Qua menu KHÁC : chọn vào mặt hàng cho thuê
  • Lưu thoát để kết thúc tạo mặt hàng cho thuê

2/ Tạo đơn hàng cho thuê

  • Vào Menu Bán hàng > Bán hàng
  • Điền thông tin khách hàng , và mặt hàng cần cho thuê
  • Qua menu Khác : đánh thông tin ngày lấy và ngày trả hàng
  • Thanh toán và Lưu in để kết thúc đơn hàng

3/ Quản lý  dịch vụ cho thuê

  • Vào menu Bán hàng > Theo dõi cho thuê
  • Vào Menu Trả hàng : để tạo phiếu thu số tiền khách chưa thanh toán hết và số lượng mặt hàng trả sau khi thuê

Phù hợp với các mô hình

Tính năng quản lý dịch vụ cho thuê phù hợp với các mô hình:

Bạn đang kinh doanh dịch vụ cho thuê… Và quan tâm đến phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết!