Phiên bản cập nhập mới

Tính năng thông báo tin tức nội bộ qua app

Việt POS Cloud update tính năng thông báo tin tức nội bộ qua app dành [...]

Update tính năng thu công nợ nhiều khách hàng

Việt POS Cloud update thêm tính năng mới: thu hồi công nợ nhiều khách hàng. [...]

Update tính năng duyệt thu chi – đối soát ngân hàng

Phần mềm quản lý Việt POS Cloud update tính năng duyệt thu chi – cân [...]

Update tính năng quản lý mặt hàng cho thuê

Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud update tính năng quản lý mặt [...]

Update tính năng in phiếu xuất khi vận hành kho

Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud Update tính năng in phiếu xuất [...]

Update tính năng điều phối giao hàng

Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud update tính năng điều phối giao [...]