Tính năng hệ thống quản lý Việt POS

Tính năng nổi bật

POS bán hàng

Quản lý kho hàng hóa

Quản lý khách hàng

Quản lý nhân viên

Phân tích báo cáo

Công nghệ kết nối api

Phần cứng

đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn về quy trình quản lý, phù hợp tối ưu chi phí cho cửa hàng bạn

Đăng ký dùng thử