Phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud Update tính năng in phiếu xuất kho khi vận hành kho.

Cách sử dụng tính năng in phiếu xuất khi vận hành kho

  • Tạo đơn hàng

+ Vào Menu Bán hàng > Bán hàng

+ Điền thông tin khách hàng , mặt hàng khách mua

+ Thanh toán và Lưu in để kết thúc đơn hàng

  • Xác nhận xuất bán hàng: Vào KHO HÀNG chọn Xác nhận xuất bán hàng

+ Có thể lọc tìm đơn hàng từ ngày tới ngày , tìm theo nhân viên xuất, tên khách hàng , hoặc số phiếu

  • Chọn phiếu cần xuất kho và bấm Xuất kho và in

+ chọn mẫu in

+ Mẫu xuất kho

+ Trạng thái sau khi làm phiếu xuất kho

Phù hợp với các mô hình

Tính năng in phiếu xuất kho trên phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud phù hợp với các mô hình kinh doanh bán lẻ, F&B, nhà phân phối.

Bạn đang kinh doanh F&B, Retail hay chuỗi, nhà phân phối… Và quan tâm đến phần mềm quản lý bán hàng Việt POS Cloud? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết!